Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc 15 ngày cuối tháng 3-2018 của Thường trực Huyện uỷ

(15:05 | 15/03/2018)

Đinh Văn Bình - Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   584-TB-HU.compressed.pdf