Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Thông báo về việc thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017

(10:08 | 16/03/2018)

 Ngày 13/3/2018, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã ký Thông báo đến các Tổ chức chi trả thu nhập trên địa bàn về việc thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017.

 Theo đó, đối tượng khai quyết toán thuế, Tổ chức chi trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế, có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất đến ngày 31/3/2018. Địa chỉ gửi hồ sơ quyết toán thuế theo 2 địa chỉ như sau:

- Đối với Tổ chức chi trả thu nhập đã thực hiện khai thuế điện tử, sử dụng phần mềm kê khai điện tử iHTKK, truy cập trang web tại địa chỉ  www.kekhaithue.gov,vn để gửi file dữ liệu quyết toán thuế đến cơ quan thuế mà không phải gửi hồ sơ quyết toán thuế bản giấy.

- Đối với Tổ chức chi trả thu nhập chưa khai thuế điện tử, thì sử dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn phân hệ dành cho Tổ chức, cá nhân chưa sử dụng chữ ký số thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân hoặc gửi file dữ liệu đã được kết xuất để gửi hồ sơ quyết toán thuế đến cơ quan thuế.

Các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017, nếu có vướng mắc thì liên hệ Đội quản lý thuế thu nhập cá nhân- trước bạ và thu khác thuộc Chi cục Thuế huyện Châu Thành tại khu phố Minh An, Thị trấn minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang hoặc liên hệ số điện thoại 0297 3619 455 sẽ được tư vấn, hỗ trợ./.


Kim Hết - CCT