Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc 15 ngày cuối tháng 7/2018 của Thường trực Huyện ủy

(14:42 | 13/07/2018)

Đinh Văn Bình

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   LLV của T.Tr HU từ 16-31.7.2018.compressed.pdf