Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc 15 ngày cuối tháng 7/2018 của Thường trực HĐND huyện

(15:04 | 13/07/2018)

Nguyễn Quốc Khánh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   53-TB-HDND.pdf