Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Tài liệu Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác cuối năm 2019, lúc 07 giờ 30 phút ngày 13/8/2019 tại Hội trường B

(08:28 | 12/08/2019)

 Tài liệu Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác cuối năm 2019, lúc 07 giờ 30 phút ngày 13/8/2019 tại Hội trường B - UBND huyện.

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 109_KH-UBND.signed.pdf; 1372_QD-UBND.signed.pdf; Bao cao PCTP, ma tuy, MBN, HIV 6 thang nam 2019.doc; CTr-hoinghi.doc