Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Chính sách đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành đến năm 2020

(08:05 | 27/06/2018)

 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành đến năm 2020

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 118_QD-UBND.pdf