Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Kêu gọi đầu tư

Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2020

(09:40 | 06/09/2018)

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1888_QD-UBND.signed.pdf