Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Kêu gọi đầu tư

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại Khu Công nghiệp Thạnh Lộc

(13:49 | 21/03/2016)

 Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại Khu Công nghiệp Thạnh Lộc

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   75_QD-UBND.pdf