Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Viết về Châu Thành

Xây dựng giao thông nông thôn đạt 122,72% so kế hoạch

(14:37 | 07/07/2015)

 Thời gian qua, việc đầu tư xây dựng mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện Châu Thành đã được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và đặc biệt sự hỗ trợ nhiệt tình của các mạnh thường quân trong và ngoài huyện.

 

Hưởng ứng và triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua phát triển giao thông nông thôn, miền núi do Bộ Giao thông - Vận tải phát động; Trong thời gian qua Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành cùng với các ngành, các cấp tập trung nhiều nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông; tích cực vận động nhân dân đóng góp công sức, tài sản để thực hiện chương trình. Sau nhiều năm tập trung nguồn lực đầu tư, đến nay mạng lưới giao thông cơ bản được cải thiện, nhất là hệ thống giao thông nông thôn, đáp ứng được nhu cầu giao thông đi lại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện để nâng cao dân trí, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, củng cố niềm tin vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, tăng cường tính cơ động trong việc giữ gìn an ninh - trật tự, chính trị - xã hội của địa phương. Hệ thống đường giao thông nông thôn phát triển rộng khắp các xã, thị trấn trong huyện.

Uỷ ban nhân dân huyện thực sự quan tâm đến công tác phát triển giao thông nông thôn. Tập trung đầu tư dứt điểm những tuyến khó khăn nhất, chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch huy động nhân dân các xã, thị trấn để làm đường giao thông. Chỉ đạo việc mở đường dân sinh, sửa chữa đường trong các đợt diễn tập phòng thủ, các ngày lễ, các huyện, thị xã lấy chỉ tiêu làm giao thông nông thôn là một trong các chỉ tiêu thi đua của đơn vị. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã công tác bão dưỡng đường và xây dựng nông thôn mới.

Hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, giao thông nông thôn không ngừng được nâng cấp. Toàn huyện có 435,617 km đường giao thông nông thôn. Đến nay, 100% các tuyến đường từ Trung tâm huyện đến các trung tâm các xã, thị trấn và từ trung tâm xã, thị trấn đến trụ sở ấp, khu phố đều được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, cứng hóa. Năm 2014, huyện Châu Thành có kế hoạch làm mới 28.995m đường giao thông nông thôn với tổng mức đầu tư từ ngân sách trên 34 tỷ đồng. Ngoài ra, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, toàn huyện đã huy động nhân dân đóng góp trên 9 tỷ đồng, đạt 112,29% kế hoạch. Với nguồn kinh phí nêu trên, huyện đã tiến hành đầu tư xây dựng 35.585m đường giao thông nông thôn, đạt 122,72% so kế hoạch. Đồng thời, xây mới 10 cây cầu bê tông cốt thép, tăng 04 cầu so với năm 2013. Với kết quả đó, đã từng bước tạo điều kiện cho người dân thuận tiện trong quá trình đi lại, trao đổi, vận chuyển hàng hóa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân huyện nhà.

Ngoài việc đầu tư xây dựng mới, công tác duy tu, bảo dưỡng đường giao thông nông thôn được UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên, ngày một tốt hơn; công tác quản lý, quy hoạch, xây dựng, khai thác và duy tu bảo dưỡng hệ thống đường giao thông nông thôn ngày càng hiệu quả hơn, bước đầu đã hình thành ý thức của nhân dân trong công tác duy tu, bảo dưỡng, nhất là trong quá trình đang triển khai thực hiện mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới./.

                                                                                                                                                                               Trần Minh Thiện

Văn phòng UBND huyện Châu Thành