Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Dự án đầu tư

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (Dự án chưa quy hoạch)

(09:16 | 03/08/2018)

Nguyễn Thế Toàn (nguồn kiengiang.gov.vn)

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Untitled 1.pdf