Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, đến năm 2025, tỷ lệ 1/2000

(10:12 | 11/12/2018)

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2659_QD-UBND.signed.pdf