Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(09:29 | 01/05/2019)

 Ngày 25/4/2019, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND về Quy định điều chỉnh hệ số giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2019 và thay thế Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 07_2019-QD-UBND.signed.pdf