Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Dự án đầu tư

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(09:29 | 01/05/2019)

 Ngày 25/4/2019, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND về Quy định điều chỉnh hệ số giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2019 và thay thế Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   07_2019-QD-UBND.signed.pdf