Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Quy định mức thu, thời hạn nộp tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng

(10:36 | 13/06/2019)

 UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND, quy định mức thu, thời hạn nộp tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

 Theo quyết định, mức tiền phải nộp bằng số diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp nhân với giá của loại đất trồng lúa (tính theo Bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Kiên Giang) quy định tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất nhân với 50%. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo số tiền phải nộp của cơ quan thuế, Người sử dụng đất làm thủ tục và nộp số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa vào ngân sách nhà nước theo quy định (qua Kho bạc nhà nước huyện).

Sở Tài chính theo dõi việc thu, hạch toán, quản lý khoản thu từ tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định;

UBND cấp huyện tổ chức công bố công khai và quản lý chặt chẽ đất trồng lúa nước theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 11_2019-QD-UBND.signed.pdf