Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Học tập theo tấm gương đạo đức HCM

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018

(10:40 | 08/02/2018)

 Thực hiện theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ về triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Sáng ngày 07/02/2018, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Châu Thành tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện chuyên đề năm 2018 cho trên 170 học viên là cán bộ đảng viên, công chức, viên chức của các ban ngành, đoàn thể trong huyện. Đây là lớp thứ 2 của huyện, với hình thức học tập là nghe đĩa ghi hình bài giảng.

 Trien khai nq 77 (FILEminimizer).jpg

Qua triển khai học tập Chuyên đề 2018, nhằm xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Chiều cùng ngày Ban Tuyên giáo Huyện Ủy tiếp tục tổ chức lớp thứ 2 triển khai quán triệt Chuyên đề 2018 cho các đồng chí chưa tiếp thu ở lớp thứ nhất./.


Bảo Quốc