Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Học tập theo tấm gương đạo đức HCM

Ban Thường vụ Huyện ủy: Tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.

(15:18 | 17/12/2018)

 Chiều ngày 14-12-2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu trên toàn quốc. Tại điểm cầu huyện Châu Thành có các đồng chí: Lê Hồng Thắm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Trần Hải Đảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và hơn 180 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cư ngụ trên địa bàn huyện; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp huyện… cùng tham dự.

 chuyen de 2019 (FILEminimizer).JPG

Các đại biểu nghe PGS.TS Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt, giới thiệu nội dung chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chuyên đề gồm hai phần chính: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân và chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Chuyên đề năm 2019 nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu, liên hệ, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện theo chuyên đề, chọn việc làm theo nhiệm vụ của chi bộ, định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên. Từng đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.


Minh Thiện - VPHU