Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Học tập theo tấm gương đạo đức HCM

Châu Thành: Tổng kết công tác Tuyên giáo; công tác Bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị và đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị

(16:42 | 16/01/2019)

 Ngày 14/01/2019, Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo; công tác Bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị và đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 HCM 3 (FILEminimizer).jpg

Trong năm 2018, công tác tuyên giáo đã có nhiều cố gắng đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là việc tham mưu giúp cấp ủy kịp thời tổ chức triển khai, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, huyện; trọng tâm là triển khai, quán triệt, truyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 và 8 (khóa XII), tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 98% trở lên; tích cực chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, duy trì các hội nghị giao ban an ninh tư tưởng và dư luận xã hội; kịp thời chỉ đạo tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề bức xúc trong nhân dân; thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện…

Công tác giáo dục lý luận chính trị bám sát nội dung, chương trình đào tạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở được 35 lớp, với 2.518 học viên…

Thực hiện chuyên đề năm 2018 và đánh giá 3 năm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhìn chung, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của phần lớn cán bộ, đảng viên được nâng lên; lề lối làm việc được sửa đổi tích cực. Ngày càng có thêm nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực, ở mọi tầng lớp nhân dân, tạo sức lan tỏa rộng trong xã hội…

Trong năm 2019, Ban Tuyên giáo tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, triển khai, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng; chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…;

Nhân dịp này, Ủy Ban nhân dân huyện Châu Thành tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 11 cá nhân có thành tích tốt trong “học tập và làm làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 02 đồng chí./.


 

Đức Hùng