Thông báo kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2017
(08:40 | 04/06/2018)

 Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã thông báo kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 như sau:

Nguyễn Thế Toàn