Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

TRANG CHỦ>>TỔ CHỨC - BỘ MÁY>>Hội đồng nhân dân huyện

Hoạt động của Thường trực HĐND huyện

  • Ý kiên cử tri trước kỳ họp Hội Đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, huyện

    (13:56 | 12/06/2018)

     Ngày 11/6/2018, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Thường trực Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân huyện, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Châu Thành, cùng với các tổ đại biểu HĐND huyện họp để tổng hợp ý kiến cử tri tại các buổi tiếp xúc trước kỳ họp HĐND tỉnh, HĐND huyện theo qui định.