Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

TRANG CHỦ>>TỔ CHỨC - BỘ MÁY>>Hội đồng nhân dân huyện

Hoạt động của Thường trực HĐND huyện

  • Huyện Châu Thành có buổi tiếp tiếp cử tri trước kỳ họp

    (16:23 | 05/11/2018)

     Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND), tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh do bà Lê Hồng Thắm, tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy huyện châu thành làm trưởng đoàn; Ông Nguyễn Văn Mau, Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh, cùng với tổ đại biểu số 2, số 3, số 6 HĐND huyện và lãnh đạo các xã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tại 3 xã Mong Thọ A,  Xã Mong Thọ và Giục Tượng.