Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

TRANG CHỦ>>TỔ CHỨC - BỘ MÁY>>Hội đồng nhân dân huyện

Hoạt động của Thường trực HĐND huyện

  • Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành khoá X tổ chức kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề về ngân sách)

    (15:22 | 15/12/2017)

     Ngày 15/12/2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành khoá X tổ chức kỳ họp thứ Sáu, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có các đồng chí đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đơn vị huyện Châu Thành; các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện, thành viên Uỷ viên UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội; Thường trực HĐND và UBND các xã, thị trấn; cùng với 34/37 đại biểu HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021.