Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 11

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
15/2019/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Tài nguyên và môi trường Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/07/2019
1037/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành Quy định Bảng giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019 07/05/2019
07/2019/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/04/2019
77/2015/QH13 Quốc hội Luật Nội vụ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/06/2015
29/2014/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Luật Các lĩnh vực khác Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương 26/04/2014
19/2014/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Nghị định số 19/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 14/03/2014
268/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc công nhận thành phố Rạch Giá là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Kiên Giang 18/02/2014