Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 2

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
11/2019/NQ-HĐND UBND Huyện Nghị quyết Tài nguyên và môi trường Về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang 30/08/2019
15/2019/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Tài nguyên và môi trường Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/07/2019