Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 2

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
77/2015/QH13 Quốc hội Luật Nội vụ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/06/2015
03/2011/QH13 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luật Tố cáo 11/11/2011