Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 3

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
15/2019/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Tài nguyên và môi trường Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/07/2019
1037/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành Quy định Bảng giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019 07/05/2019
07/2019/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/04/2019